Banner

Binnen Codrigo hanteren wij tal van bedrijfsprocessen en gebruiken we verschillende agile tools om een optimale én vooral transparante samenwerking met klanten te kunnen waarborgen. Dit gaat van berekenen van offertes, ontwikkelen van een agile release planning, tot het managen van budgetten tijdens ontwikkeling en het rapporteren naar klanten toe. Om onze eigen werking te optimaliseren zoeken we 1 of 2 stagiairs die ons bijstaan in de constructie van een "Codrigo Project Management Tool".

De opdracht

De stageopdracht start met het in kaart brengen van onze ‘as is’ agile processen aan de hand van een diepgaande business analyse.

Met alle vergaarde informatie zal je ons software delivery process naar ‘the next level’ brengen door het uitschrijven van een “Codrigo Project Management Tool” die we kunnen gaan ontwikkelen om onze eigen processen nog optimaler uit te kunnen voeren.

Uiteraard zal je in nauw contact staan met de Software Delivery Lead binnen Codrigo die jou zal challengen om een Minimal Viable Product voor te stellen en hiervoor een product backlog op te bouwen aan de hand van agile principes.

Je zal dus de volledige project cyclus doorlopen van A tot Z die nodig is om een developmentteam te laten starten met de ontwikkeling van deze tool.

Buiten het functioneel ontwerpen van deze project management tool zal je tal van technische integraties onder de loep nemen van onze huidige tools en de mogelijkheden bekijken om een optimal fit te kunnen waarborgen met jou oplossing.

Wie ben jij?

Je wil ervaring opdoen in:

  • Het analyseren van business processen, deze uittekenen (UML/BPMN) en hier een toegevoegde waarde in kunnen bieden.
  • Een product/project leren realiseren van A tot Z, naar het eerste contact met de klant (Codrigo), tot het opleveren van agile user stories, dit zoals dit in real life te werk gaat.
  • Het agile software delivery process hands-on ontdekken en hierbij gebruik te maken van de agile toolset.

Je ziet jezelf als toekomstig:

  • Agile Project & Product manager
  • Agile Team Leader
  • Functioneel analist of/en Business analist

Je kan en wil:

  • Sterk communicatief zijn om hierna zelfstandig te kunnen werken.
  • Out of het box denken door je sterk analytisch vermogen.
  • Jou basis technische IT skills gebruiken om oplossingen aan te reiken en deze om te zetten naar functionele vereisten, zonder het uiteindelijke doel van de klant uit het oog te verliezen.
  • Een hoge verantwoordelijkheidszin opnemen met de nodige “can do” mentaliteit.

Wie is Codrigo?

Codrigo is het agile software delivery competence center binnen de Bewire Groep. We staan garant voor kwalitatieve digitale oplossingen, van idee tot oplevering en support, die we samen met klanten in een projectmodus ontwikkelen.

Codrigo biedt klanten ontzorging en ondersteuning in de digitale optimalisatie van hun hedendaagse businessprocessen en stoomt hen klaar voor de toekomst.